Αλβανία

Στο Έργο "JointWaterS" συμμετέχουν οι κάτωθι φορείς από την Αλβανία:

alb-flag

Περιφέρεια Αυλώνας
Sheshi "Donika", Vlore

Επικεφαλής Έργου για την Αλβανία (LP2)

agjencia

Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Δασών
23 Halil Bega Street, Tirana, Albania

Εταίρος 3