Ελλάδα

Στο Έργο "JointWaterS" συμμετέχουν οι κάτωθι φορείς από την Ελλάδα:

apk-dioik

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου- Δ. Μακεδονίας (Δ/νση Υδάτων Ηπείρου)
5ο χλμ. Ε.Ο. Ιωαννίνων-Κοζάνης
454 45 Ιωάννινα

Επικεφαλής Έργου

deh

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ)/ Διεύθυνση Υδροηλεκτρικής Παραγωγής
56-58 Agisilaou Str., Athens, Greece, 10436

Εταίρος 4

ekby

Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων – Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας
14ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Μηχανιώνας, 570 01 ΘΕΡΜΗ, Τ.Θ. 60394

Εταίρος 5